Vážení návštěvníci, vítejte na webových stránkách vypracování diplomových prací. Rádi pro Vás vypracujeme, či shromáždíme nebo upravíme velmi kvalitní podklady pro Vaši seminární, bakalářskou či diplomovou práci. Naším hlavním cílem je, abychom podklady upravili a zpracovali dle Vašich představ.

Jak to funguje:

 • Vyplníte objednávkový formulář
 • Zvolíme vhodného zpracovatele a zašleme Vám kalkulaci
 • Mailem Vám zašleme ukázku
 • Uhradíte polovinu částky
 • Mailem Vám zašleme polovinu podkladů
 • Uhradíte celkovou částku
 • Zašleme Vám hotové podklady

Máme zkušenosti s psaním různých druhů středoškolských a vysokoškolských podkladů pro eseje, seminární, bakalářské či diplomové práce. Náš tým tvoří zkušení pracovníci, studenti vysokých škol i lidé z praxe. Všichni rozumí své práci a pro zpracování a úpravu podkladů využívají a čerpají informace z kvalitních výzkumných prací, odborných publikací či archívů.

Podklady Vaší seminární, bakalářské či diplomové práce zpracuje v krátké době náš tým specialistů a vy tak budete mít dostatek času na studium či jinou činnost.

Samozřejmostí je pro nás ochrana osobních údajů našich klientů a jejich anonymita. Vaše osobní údaje slouží vždy a pouze k účelu Vašeho kontaktování.

Garantujeme:

 • Přijatelné ceny
 • Včasné zpracování
 • Kvalitní zpracování
 • Citace dle norem
 • Anonymitu
Vypracování diplomových prací

Vypracování podkladů

Objednat

Přihlášení zpracovatele

VYPRACOVÁNÍ DISERTAČNÍ PRÁCE

Vypracování a obhájení disertační práce je jednou z podmínek pro ukončení studia v doktorském programu a získání příslušného akademického titulu. Student v rámci disertační práce přichází s novými, originálními a dosud nepublikovanými poznatky. Obhajoba disertační práce je jednou z částí státní doktorské zkoušky. Po úspěšném obhájení disertační práce a splnění ostatních podmínek disertační zkoušky získává student právo užívat titul doktor (PhD.), který se uvádí za jménem.

VYPRACOVÁNÍ RIGORÓZNÍ PRÁCE

Obhajoba rigorózní práce je součástí rigorózní zkoušky. Rigorózní práce je obsáhlejší než diplomová práce. Na rozdíl od diplomové práce je rigorózní práce má být vědecky hodnotnější a prokazovat schopnost samostatné činnosti v oblasti vědy nebo výzkumu.

VYPRACOVÁNÍ MBA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

MBA závěrečná práce je odborná práce, která je součástí závěrečné zkoušky na vysokých školách nejen v zahraničí. MBA závěrečnou práci zpracovávají a obhajují studenti manažerských oborů. Na základě vypracování a obhájení MBA závěrečné zkoušky získá absolvent Úspěšný absolvent mezinárodně uznávaný titul MBA-Master of Business Administration. MBA práce musí být zpracována v cizím jazyce, nejčastěji v angličtině. Na rozdíl od bakalářské a diplomové práce se MBA závěrečná práce nedělí na teoretickou a praktickou část, ale spojuje tyto dvě části do jednoho celku.

VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Jedná se o obsáhlejší odbornou práci. Úspěšné vypracování a obhájení diplomové práce je pro studenta vysoké školy jednou z podmínek pro řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. Obhajoba diplomové práce tvoří součást státní závěrečné zkoušky. Na základě vypracování a obhájení diplomové práce následně student získá příslušný akademický titul.

VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Obhajoba bakalářské práce tvoří součást státní závěrečné zkoušky. Zpracování a obhajoba bakalářské práce je pro studenta jednou z podmínek pro řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu a vede k získání příslušného akademického titulu. Bakalářská práce bývá méně rozsáhlejší než práce diplomová. Jejím účelem je prokázání schopnosti samostatné odborné práce.

VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Maturitní prací ukončují studium některé střední školy. Maturitní práce tak v některých ohledech může připomínat bakalářskou práci. Na rozdíl od bakalářské práce však má menší rozsah. Vypisovaná témata maturitní práce odpovídají různým předmětům studovaným na dané škole.

VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

Seminární práci zpracovávají studenti středních, vyšších odborných i vysokých škol. Rozsah a požadavky nejsou určeny žádnými normami a závisí na konkrétních požadavcích vyučujícího. Seminární práce má studijní účel a může mít různý charakter (rešerše, referát  apod.). Jejím smyslem je prokázat orientaci v určité problematice a případně schopnost práce s odborným textem.

VYPRACOVÁNÍ ESEJE

Esej je literární odborně publicistický žánr středního či kratšího rozsahu. Jedná se o úvahu na určité téma, spočívající v přemýšlení o faktech a jejich hodnocení. Autor eseje posuzuje problém v širším kontextu, komentuje současná řešení a naznačuje řešení nová, Nejběžnějšími tématy eseje bývají literatura, politika, věda, umění, společnost apod.

VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ
jsme tu pro Vás.